Informační a síťovací den mezinárodních výměn mládeže v Mnichově a Norimberku

4. 12. 2014 Dne 26. 2. a 27. 2. 2015 se v Mnichově a v Norimberku setkají zástupci řady institucí se zkušenostmi z oblasti práce s mládeží, mj. ConAct, DPJW, DFJW, Bavorský kruh mládeže, DRJA, Most německo-turecké mládeže a Tandem, aby Vám pomohli s mez. projekty mládeže, žádostmi a financemi. Všichni jste srdečně zváni!

Informační a síťovací den pro zájemce o mezinárodní výměnu dětí a mládeže


  Zastoupené organizace, které informační den pořádají, mohou podat detailní informace k plánovaným, připravovaným či probíhajícím meznárodním projektům s Polskem, Německem, Francií, Tureckem, Ruskem a Izraelem.

   

  ● ConAct - Koordinační centrum německo-izraelské výměny mládeže
  ● Německo- polská agentura pro mládež
  ● Německo- francouzská agentura pro mládež
  ● Most německo-turecké mládeže
  ● Bavorský zemský kruh mládeže 
  ● Nadace pro německo-ruskou výměnu mládeže
  ● Tandem - Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a      Regensburg


Termín: 26. února 2015, v Mnichově, 9:00 - 16:30 hodin
Místo konání: DGB Haus, Schwanthalerstraße 64, Mnichov, Německo

Termín: 27. února 2015, v Norimberku, 9:00 - 16:30 hodin
Místo konání: Haus Eckstein, Burgstraße 1-3, 90403 Nürnberg, Německo


Jízdné
Cestovní náklady ve výši 50 % skutečné ceny jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny bankovním převodem. Pokud pojedete autem, vyplatíme Vám náhradu cestovného ve výši odpovídající 50% ceny jízdenky vlakem 2. třídy. Prosíme o využití spolujízdy a možných vlakových slev.

Komunikačním jazykem angličtina nebo němčina, k tlumočení a jazykovému zprostředkování pro český jazyk budou přítomni profesionální tlumočníci či pracovníci Tandemu.

Program informačního a síťovacího dne:
  ○ 9:00 hodin - Trh organizací
  - určeno k představení své zastupující organizace, svých aktivit a nalezení projektového partnera
  - prezentace pořadatelských organizací

   ○ 
  10:00 hodin - Přivítání zástupcem Zemského kruhu mládeže Sasko a shrnutí možností spolupráce a nabídek pořadatelskými organizacemi


   ○ 
  10:30 hodin - Mezinárodní výměna v Bavorsku

  - příspěvky zástupci ze Bavorska a příklady mezinárodních výměn a setkání z praxe

   ○ 
  11:00 hodin - Krátký názorný film zpracovaný mladými účastníky německo-polské výměny
  "Příběh jednoho polibku aneb co je vlastně mezinárodní výměna mládeže?"
○ 11:30 hodin - Základní informace a podmínky k získání grantových prostředků

○ 12:00 hodin - "Ländertische"
- stoly s informacemi, reáliemi a fakty o jednotlivých zastoupených zemích

○ 13:00 hodin - Oběd a přestávka

○ 14:00 hodin - Pracovní tematické skupiny

bude ještě upřesněno

○ 16:00 hodin - Shrnutí výsledků z jednotlivých pracovních skupin

○ 16:30 hodin - Individuální konzultaceProgram bude s včasným předstihem zveřejněn


Pro více informací je kontaktní osobou pracovnice pro mimoškolní oblast, Michaela Veselá, u níž se prosím také přihlaste s údaji o zastupující instituci

Případné dotazy a nejasnosti samozřejmě také. Děkuji

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň