Hranice spojuje! Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje nové téma roku

15. 12. 2014 Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje své téma pro rok 2015. Pod titulem „Hranice spojuje“ bude fond v příštím roce obzvláště podporovat projekty zaměřené na budování užších vazeb mezi Čechy a Němci v pohraničí. „Stále v pohraničí existují místa, kde lidé stojí – symbolicky řečeno – zády k sobě. Češi často čekají na řešení svých problémů z Prahy, Sasové a Bavoři z Drážďan, Mnichova či Berlína. A to chceme pomoci změnit a sousedy více propojit,“ uvádějí k výběru tématu ředitelé ČNFB Tomáš Jelínek a Joachim Bruss.
 
Čtvrt století po pádu železné opony otevřená česko-německá hranice představuje běžnou součást života mnoha lidí. Řada různých úspěšných aktivit, iniciativ a projektů obyvatele obou států sbližuje. Přesto se stále najdou tací, kteří území přímo za hranicí chápou jako vzdálené a cizí. Hraniční regiony tak čeká ještě dlouhá cesta, než zde bude silná přeshraniční občanská společnost samozřejmostí – než hranice přestane rozdělovat.
 
Fond budoucnosti chce svým tématem roku oslovit nové aktéry a přispět k zesílení spolupráce a častějšímu setkávání mezi Čechy a Němci žijícími blízko sebe. Cílem Fondu je zlepšit kvalitu života v hraničních regionech prostřednictvím aktivní občanské společnosti. Šanci získat podporu budou mít zejména projekty zaměřené na řešení specifických problémů na obou stranách hranice či aktivity motivující obyvatele pohraničí k prohloubení jazykových znalostí, jakož i projekty podporující rozvoj mimoškolního vzdělávání a dobrovolnické činnosti.
 
Projekty předložené v rámci tématu roku mohou být podpořeny až do výše 70 procent celkových nákladů (namísto obvyklých 50 procent).
 
„Snad se podaří přispět k tomu, aby stále více Čechů a Němců považovalo život v pohraničí za výhodu a lidi zpoza hranice byli bráni jako bezprostřední a blízcí sousedé,“ uzavírá český ředitel ČNFB Tomáš Jelínek.
 
Téma roku 2014
 
V letošním roce Fond budoucnosti obzvláště podporuje projekty zacílené na angažování občanské společnosti v oblasti drogové prevence. Během prvního pololetí letošního roku bylo schváleno 20 projektů s celkovou podporou přes 2,8 milionu korun (zhruba 100 000 EUR).

Kontakt:
Oliver Engelhardt, Česko-německý fond budoucnosti
oliver.engelhardt@fb.cz, +420 266 313 495

www.fondbudoucnosti.cz

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň