Grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury na rok 2019

21. 1. 2019

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur, BTHA) v letošním roce nabízí různé možnosti finanční podpory především pro studenty, výzkumné pracovníky a pedagogy z obou stran hranice.

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci bavorských veřejných univerzit, vysokých škol aplikovaných věd a uměleckých vysokých škol mohou v rámci grantových programů Česko-bavorské vysokoškolské agentury žádat o příspěvky na projekty realizované s vysokými školami a výzkumnými organizacemi v České republice.

Studenti, vyučující a vědci českých veřejných vysokých škol se mohou u Česko-bavorské vysokoškolské agentury ucházet o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku, jakož i navazujícího magisterského, doktorského nebo postdoktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorských veřejných vysokých školách.

Spolkové ministerstvo pro vzdělávání a výzkum vypsalo program „Bridge2ERA“ pro německé vysoké školy a výzkumné instituce na přípravu podání žádosti v evropských grantových programech (Horizont 2020, Interreg aj.) s partnery ze středovýchodní a jihovýchodní Evropy (např. Německo + Česká republika + 1).

Více informací o jednotlivých možnostech finanční podpory získáte na https://www.btha.cz/cs/

BTHA je projekt koncipovaný do roku 2020, zahájený v roce 2016 na základě rozvoje česko-bavorské spolupráce z prostředků Min. financí, regionálního rozvoje a vlasti Svobodného státu Bavorsko.

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň