ČOJČ PEDAGOGIKA: DIVERZITA A VZDĚLÁVÁNÍ V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI

30. 9. 2019

Divadelní spolek ABASTA zve na seminář určený pedagogickým pracovníkům, vedoucím mládeže, mladým lidem, kteří se chtejí stát vedoucími mládeže, a všem zájemcům o divadelně pedagogické metody se zaměřením na diverzitu a výchovu k občanství a demokracii a kteří vycházejí z předpokladu, že změna začíná vždy nejprve u každého z nás.

Kdy: 21. – 24. 11. 2019

Kde: klášter Thyrnau u Pasova

 

Jsou v demokratických modelech, v nichž žijeme, všechny hlasy stejně důležité? Otevírají méně často vznášené domněnky nové perspektivy? Každý má právo se vyjádřit, ale má také každý právo být vyslyšen? Momentálně žijeme v čase a na místě, kde naše myšlenky mohou utvářet budoucnost. Utváříme ji ale, nebo jsme utvářeni?

 

Budeme zkoumat možnosti a srovnávat různé demokratické modely západní civilizace. Jak se můžeme podílet na vytváření podmínek lepšího života, sveta bez násilí, bez nátlaku, sveta rovných šancí? Anebo je to celé jen utopií?

Pokud pochopíme, že naše vlastní perspektiva je pouze jednou z milionu možností jak chápat svět – tak se můžeme začít od sebe vzájemne učit. Tento workshop zkoumá otázky, jak můžeme jako vedoucí pracovat se skupinami s rozdílnými perspektivami:

• jak najít společnou řeč

• jak vytvořit bezpečný prostor, v němž mohou různé perspektivy koexistovat

• jak můžeme ocenit každou perspektivu náhledu na svět

• jak chápat diverzitu jako přínos pro kreativní procesy

Na základě teoretických modelu budeme prostřednictvím divadelně pedagogických aktivit a her zpracovávat témata privilegií, statusu, moci a rovnosti. Prozkoumáme, jak může fungovat zpětná vazba, která je kritikou i chválou zároveň, a jak s tím souvisí autentičnost a možná i ona “bezpodmínečná láska”.

VEDENÍ

 • Kristina Werner je divadelní pedagožka a režisérka v Litvě, Anglii, České republice a Německu. Během posledních osmi let realizovala mnoho inkluzivních projektu v různých uměleckých formách.
 • Karel Hájek působí v České republice, Německu a Rakousku jako divadelní pedagog (BuT), metodik a jazykový animátor. Těžištěm jeho práce jsou mezikulturní výměny.

Poplatek za workshop, ubytování, stravu:

25,00€ / 500,- Kč pro žáky a studenty

50,00€ / 1.000,- Kč pro výdelečně činné

Bankovní spojení CZ: A BASTA! z.s. 2701363559/2010

 

Příjezdy/Odjezdy

Využijte prosím veřejnou dopravu. Cesty koordinujeme a pomůžeme vám! V případě, že budete cestovat veřejnou dopravou (vlaky 2. třídy, autobusy), cestovní náklady vám zpetně uhradíme.

Dotazy a přihlášky zasílejte na: karel.hajek@cojc.eu

Tento projekt je podporován z prostředků: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020 (INTERREG V), Förderung aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes - bereitgestellt über das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch - Tandem und den Bayerischen Jugendring, A BASTA! z.s., cojc gGmbH

Aktuality

 • 24. 1. 2020 Nezapomenutelný zážitek? Praxe v zahraničí! Přihlášky do konce března
  Do 31. 3. 2020 můžete zažádat o finanční podporu pro realizaci odborné praxe Vašich žáků v  Německu, nebo žáků Vaší partnerské německé školy v Česku. Díky Česko-německému fondu budoucnosti obdrží žáci na praxi finanční...
 • 24. 1. 2020 Čojč Pädagogika
  Ve dnech 13.-16.2.2020 se v Rehau koná čtyřdenní praktický seminář pro divadelní pedagogy, pedagogické specialisty, odborníky na interkulturní vzdělávání, osoby aktivní v německo-české práci s mládeží, mladé lidi,...
 • 22. 1. 2020 Noví jazykoví animátoři v projektu Němčina nekouše vyškoleni
  V prosinci se v Plzni konalo specializační školení nových animátorů pro projekt Němčina nekouše. Česko-německým fondem budoucnosti bylo schváleno další (tentokráte již páté) pokračování projektu, a protože zájem škol o projekt...

Doporučujeme

 • 17. 12. 2019 Videoworkshop ahoj.info
  Konečně je to tady! Od této chvíle se můžete přihlašovat na náš seminář s tématem „Identita- Kdo jsi ve skutečnosti?“ . Seminář se koná 6. - 8. března 2020 ve Waldmünchenu (v Bavorsku).
 • 7. 8. 2019 Česko-německé setkání mládeže
  Je ti 16-26 let? 8. – 10. 11. 2019 se bude v Berlíně konat již 10. česko-německé setkání mládeže. Nabídne spousty zajímavých workshopů k tématu demokracie, participace a diverzity.
 • 4. 8. 2019 Seminář dalšího vzdělávání v Památníku Terezín
  V rámci víceletého tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti Tandem srdečně zve pracovníky s mládeží a pedagogy na seminář, jehož stěžejním tématem bude období druhé světové války a bude se...

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň