ČNFB vyhlašuje téma roku 2019: "Pojď do toho! Překonávání dělících linií ve společnosti"

19. 3. 2019

Svým Tématem roku 2019 by chtěl Fond budoucnosti motivovat české a německé aktéry, aby se postavili proti rozdělujícím tendencím a hledali dialog nejen mezi oběma společnostmi, ale i v jejich rámci. Podporu až do výše 70% celkových projektových nákladů získají takové česko-německé projekty, které se zabývají různými dělícími liniemi uvnitř obou společností (Musíme spolu mluvit!) anebo připraví noví aktéři z venkovských a strukturálně slabých oblastí/městských periferií (Jdeme do toho s vámi!). V oblasti škol se chceme zaměřit zejména na střední odborné školy/učiliště.

Informace k podání žádosti

Téma roku se může týkat všech projektových kategorií, musí být však hlavní součástí obsahové náplně projektu. U projektů k tématu roku může požadovaný příspěvek činit namísto běžných 50 % až 70% celkových nákladů. Při podávání žádostí v rámci Tématu roku je postup obdobný jako v případě ostatních projektů. V žádosti však musí být popsáno, jak se projekt vztahuje k Tématu roku, a ve formuláři musí být zaškrtnuto pole Téma roku. V návaznosti na to může požadovaný příspěvek, uvedený v rozpočtu, dosahovat až 70 % celkových nákladů.

Žádosti lze předkládat vždy ke konci čtvrtletí, tj. k 31. prosince (předchozího roku), 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci. Realizace projektu může zasahovat i do následujícího roku. Pokud chcete předložit žádost spadající do Tématu roku, doporučujeme Vám, abyste před předložením žádosti Váš projektový záměr konzultovali. S Vašimi dotazy se prosím obracejte na Jacoba Venuße (jacob.venuss@fb.cz / +420 266 312 004).

Podrobnosti

Aktuality

  • 2. 7. 2020 Jazyková animace pro všechny
    Česko-německá setkání mládeže žijí díky výměně a interakci mezi mladými lidmi z obou zemí. Tandem vytvořil s podporou Česko-německého fondu budoucnosti binacionální jazykovou animaci, která propojuje poznávací aktivity a prvky...
  • 30. 6. 2020 Čojč - Divadelní síť Čechy Bavorsko zve na letní česko-německé divadelní projekty
    Čojč - Divadelní síť Čechy Bavorsko zve všechny mladé lidi na letní česko-německé divadelní projekty Textory ( 8.-14.8.2020 ) a Ty Wolle ( 15.-21.8.2020 ).
  • 29. 6. 2020 Tip na zajímavou dokumentární knihu
    Nakladatelství Českého lesa vydalo česko-německou publikaci "Nacistická „eutanázie“: život nehodný existence versus nedotknutelná lidská důstojnost. Svět bez těch druhých", která je k dostání v síti knihkupectví KOSMAS.

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň