Česko-německé setkání v Landshutu "Odvaha pro budoucnost"

10. 5. 2019

Rádi bychom Vás pozvali na česko-německé setkání v Landshutu, které se bude konat od 1. do 4. 8. 2019. Hlavním tématem setkání je Evropa 1989 - Evropa 2019.

 

 

Letos je tomu třicet let od sametové revoluce a pádu železné opony. Po událostech roku 1989 zavládla napjatá atmosféra plná očekávání a my jsme doufali, že rozdělení kontinentu bude navždy překonáno a že celá Evropa bude založena na úzké spolupráci stojící na svobodě a demokratických hodnotách. 

I přes různé překážky a zklamání bylo dosaženo mnoha. Češi a Němci jsou již patnáct let společně v Evropské unii, například mohou cestovat bez hraničních kontrol nebo i v jiných zemích žít, studovat nebo pracovat. Mnohokrát jsme tuto příležitost využili ke společnému dialogu a setkávání se. Z toho mohlo dojít ke vzájemnému smíření a k navázání přátelství. 

Může se zdát, že pozitivní nálada z roku 1989 vyprchala; že se idea Evropy ztrácí v tváří v tvář Brexitu, či nastupujícímu nacionalismu a tak přitažlivému populismu. Avšak naše zkušenosti se vzájemným dialogem a spoluprací nám v tento čas dodávají odvahu. I proto jsme pro naše česko-německé setkání zvolili motto: „Evropa 1989 - Evropa 2019. Odvaha pro budoucnost“. 

Landshut, město ležící na Isaru a známé svým gotickým a renesančním panorámatem, při našem setkání poskytne příjemné prostředí pro pestrý a rozmanitý program. Chceme v Landshutu získat „odvahu pro budoucnost“. Naše setkání má být znamením pro aktivní a smířlivé česko-německé sousedství ve středu Evropy.

Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2019. Více info a přihlášky zde.

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň