Jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu

21. 5. 2019
Typ akce školení a další vzdělávání
Oblast Oblast jazyka a jazykové animace
Místo konání Weiden
Termín 21. 5. 2019
Odpovědné osoby

Michaela Kořánová

Cílová skupina učitelé českého jazyka z německých škol
Cíle seznámení s metodou jazykové animace a její aplikace při výuce českého jazyka jako motivační prvek při volbě češtiny jako dalšího cizího jazyka
Účastníci 10–20 učitelů českého jazyka z německých
Obsah

teoretické základy jazykové animace, modelové situace v praxi

Cena zdarma
Spolupráce Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Kampaň Šprechtíme, Tandem Regensburg, Evangelische Jugend für Gedenken und Versöhnung
Poznámka
Google Maps lokalita 49.6743, 12.1489

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá ve spolupráci s Evangelische Jugend für Gedenken und Versöhnung jednodenní seminář jazykové animace pro učitele českého jazyka v Německu. Po absolvování tohoto semináře mohou učitelé sami motivovat své žáky k češtině pomocí jazykové animace. 

Předběžný program:

- představení Tandemu, představení projektu Němčina nekouše a jazykové animace v teorii a praxi

- seznámení s metodickou publikací

- praktický nácvik motivační jazykové animace s aplikováním nových poznatků

- modelování reálné situace výuky s rozdělením rolí žáků a pedagogů

- krátké hodnocení aktivit

- prezentace vlastních interaktivních výukových metod

- krátká evaluace, rozloučení a předání osvědčení

Jazyková animace je nekonvenční a zábavná metoda, která přispívá k odbourávání strachu z mluvení a případných komunikačních bariér a mylných představ spojených s obtížností jazyka sousedního státu. Nejedná se přitom o systematické učení cizího jazyka. Těžiště je kladeno na výsledek komunikační situace, ne na jazykovou správnost. Jazyková animace mmj. zřetelně zkracuje čas, který je třeba k vzájemnému poznání a překonání nejistoty při bezprostřední konfrontaci s cizím rodilým mluvčím v běžných životních situacích. Pomáhá účastníkům vědoměji vnímat jak vlastní, tak cizí jazyk.

Datum a místo konání:

21. 5. 2019, Weiden: Evangelische Jugend: Gemeindezentrum Tobias-Clausnitzer-Haus, Storchenweg 14, 92637 Weiden

Seminář je akreditovaný Ministerstvem školství pod číslem 12/2016-1-196

V případě zájmu o účast na semináři, vyplňte prosím online přihlášku ZDE.

Přihlášky vyplňujte nejpozději do 9. 5. 2019. Po uzávěrce přihlášek obdržíte e-mailem další informace k akci.

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita

Voš Plzeň