Akce

 • Informační den na podporu realizace česko-německých projektů předškolních zařízení (10. 4. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Předškolní oblast
  Místo konání: Ústí nad Labem
  Termín: 10. 4. 2019
  Odpovědné osoby:

  Eva Danielová


  Cílová skupina: zřizovatelé, vedoucí pracovníci a pracovníci předškolních zařízení z Česka a Německa
  Cíle: Finanční a metodická podpora realizace přeshraničních projektů předškolních zařízení
  Účastníci: 20 z ČR a 20 z Německa
  Obsah:

  Česko-německý informační den na podporu realizace přeshraničních projektů předškolních zařízení pořádáme pro zřizovatele, vedoucí pracovníky a pedagogy předškolních zařízení, které chceme informovat o možnostech financování česko-německých projektů předškolních zařízení na obou stranách hranice z prostředků Tandemu, ČNFB a Euregií. V programu nebude chybět ani příklad z praxe, představení konkrétní přeshraniční spolupráce partnerských školek. Těšit se můžete na ukázky česko-německé jazykové animace, metody, která v českých a německých školkách seznamuje děti hravou formou s jazykem sousední země.


  Cena: zdarma
  Spolupráce: Seminář je financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.
  Poznámka: Pořádáno ve spolupráci s Centrem pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP
  Google Maps lokalita: 50.6611, 14.0531

  Přihlásit se můžete do 31.3. 2019 zde.

 • Česko-německé fórum Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti (11.–13. 4. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast:
  Místo konání: Brno
  Termín: 11.–13. 4. 2019
  Odpovědné osoby: Monika Štroblová, Lucie Tarabová, Ulrike Fügl, Stefanie Schütz
  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, kteří chtějí realizovat česko-německé semináře s tématikou občanského vzdělávání
  Cíle: Přiblížení tématu Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti
  Účastníci: 30 z Česka
  Obsah: Česko-německé fórum s workshopy, prezentacemi projektů a referáty. Účastníci se budou zabývat tématem na léta 2017-2019. Seznámí se s kooperačními a projektovými partnery a metodami pro realizaci projektů.
  Cena: 700 Kč
  Google Maps lokalita: 49.195, 16.6068

  Jak pracují s tématem občanského vzdělávání nejrůznější české a německé organizace, památníky a historikové? Zúčastněte se fóra Společnými vzpomínkami ke společné budoucnosti 11.-13.4.2019 v Brně. Třídenní program Vám nabídne mnoho zajímavých workshopů, pedagogických konceptů a příkladů dobré praxe, které Vás mohou inspirovat.

  Koordinační centrum Tandem zve na třídenní vzdělávací fórum v Brně. Určené je pro pracovníky s mládeží, pedagogy, multiplikátory i jednotlivce, kteří se zajímají o téma občanského vzdělávání a rádi by s ním pracovali nejen v česko-německém kontextu.

  Praktické workshopy se budou věnovat občanskému vzdělávání, diverzitě a fake news.

  Přihlásit online se můžete do 17.3.2019 zde.

  Ubytování ve dvoulůžkových pokojích a stravování je v rámci semináře zajištěno a plně hrazeno. Pokud účastník potřebuje ubytování v jednolůžkovém pokoji, musí si ho plně uhradit.

  Akce bude simultánně tlumočena.

  Zpětně bude hrazeno 50 % cestovních nákladů (podmínkou je využití nejvýhodnějších tarifů), cesta autem bude řidiči proplacena do výše jízdného ve vlaku 2. třídy.

  Účastnický poplatek: 700 Kč

  Kontaktní osoby:

  Lucie Tarabová - tarabova@tandem-org.cz +420 377 634 766

  Monika Štroblová - stroblova@tandem-org.cz +420 377 634 757

  ---------------------------------------------

  Předběžný program

  • Čtvrtek 11. dubna 2019

  od 16:00     Check-In, registrace

  večeře

  Oficiální zahájení a česko-německý kabaret „To téma“ – „Das Thema“

   

  • Pátek, 12. dubna 2019    

  Inputy, workshopy, diskuze

  9.00    Úvod do tématu
  Společné vzpomínání – historicko-politické vzdělávání v česko-německých výměnách

  I. blok workshopů – Pedagogické koncepty práce se vzpomínáním
  Všichni účastníci mohou vybrat v každém bloku jednu možnost.

      Workshop 1: Práce s pamětníky, oral history, Živá pamět
   
      Workshop 2: Fake News, poplašné zprávy, populismus
      Bára Procházková, žurnalistka

      Workshop 3: Lidé v pohybu
      Petra Frühbauerová, NGO Na zemi

  oběd
      
  II. blok workshopů – Pedagogické koncepty práce se vzpomínáním

  Workshop 1: Afgánistán. Mnichov. Já. Má cesta za lepším životem.
      Hassan Ali Djan
   
      Workshop 2: Fake News, poplašné zprávy, populismus
      Bára Procházková, žurnalistka

      Workshop 3: Lidé v pohybu
      Petra Frühbauerová, NGO Na zemi

  Návštěva a představení pedagogického programu Muzea romské kultury
      

  Večeře

   

  • Sobota, 13. dubna 2019  

  Plénum - Informace k financování česko-německých projektů, česko-jazyková animace
  Prostor pro výměnu zkušeností - práce ve skupinách
  Paralelně konzultace o možnostech financování – Česko-německý fond budoucnosti a Tandem

  oběd

  III. a IV. blok workshopů
  Tři paralelní příklady česko-německých projektů k tématu památných míst a občanského vzdělávání

  Evaluace a reflexe
  Večeře a zakončení akce

 • Gut drauf workshop (3.–4. 5. 2019) Typ akce: tematický seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Německo
  Termín: 3.–4. 5. 2019
  Odpovědné osoby:

  Stefanie Schütz, Monika Štroblová


  Cílová skupina: pracovníci s mládeží, učitelé a vychovatelé
  Cíle: Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat tématem zdravý životní styl.
  Účastníci: 20 z Česka a Německa
  Obsah:

  Workshop je určen pro účastníky z Česka a Německa, kteří se chtějí přeshraničně zabývat tématem zdravý životní styl. Budeme se věnovat jednomu z témat strava, pohyb nebo stres. 


  Spolupráce: Gut drauf
  Google Maps lokalita: 51.1656, 10.4515

  V rámci česko-německého GUT DRAUF workshopu se budeme věnovat jednomu z témat strava, pohyb nebo stres. 

 • Maultaschen und Piroggen (22.–25. 5. 2019) Typ akce: kontaktní seminář
  Oblast: Mimoškolní oblast
  Místo konání: Bad Liebenzell
  Termín: 22.–25. 5. 2019
  Odpovědné osoby:

  Monika Štroblová, Stefanie Schütz


  Cílová skupina: Pracovníci s mládeží, pedagogové a zájemci o téma a navázání spolupráce s Německem, Polskem a Ruskem
  Cíle: Skrze téma obohatit dimenzi mezinárodního setkání mládeže, seznámit se s finačními zdroji, jazykovou animací a navázat spolupráci +diskutovat, sdílet, resp. vyměnit si zkušenosti
  Účastníci: 10 z Česka
  Obsah:

  Seminář Maultaschen und Piroggen 2019 se bude zabývat tématem sociální spravedlnost a její význam v mezinárodních výměnách mládeže. Naše společnost je založena ve svém politickém systému na demokratických a svobodných principech, ale přesto existují nespravedlivé situace, rozhodnutí nebo jednání. Existují lidé, kteří jsou chudí. Existují lidé, kteří jsou ve škole nebo ve svém zaměstnání znevýhodněni. Existují lidé, se kterými je nespravedlivě zacházeno kvůli jejich původu a vzhledu. V celosvětovém měřítku existuje nerovnoměrné rozdělení zdrojů, příležitostí, moci a peněz. Společnost, která je vnímána jako spravedlivá, je však ústředním předpokladem udržitelného mírového soužití a souhlasem s demokratickým systémem. Mladí lidé jsou velmi vnímaví k nespravedlnosti a nerovnostem. Jsou citliví na nespravedlivé mocenské vztahy. Jak toto mnohostranné téma pojmout a reflektovat v mezinárodních výměnách mládeže, je hlavním tématem metodického workshopu na jeden a půl dne. A jako vždy se dozvíte také informace o aktuálních programech a financování DPJW, DRJA a Tandemu. A i tento rok je na programu také výlet na jedno zajímavé místo.

  Přihlásit se můžete zde


  Cena: 40 Euro
  Spolupráce: DPJW, DRJA, Internationales Forum Burg Liebenzell
  Google Maps lokalita: 48.7747, 8.72997

  Tandem srdečně zve zájemce z řad pracovníků s mládeží, pedagogů a pracovníků všech typů škol, stejně jako angažované jednotlivce, jež připravují nebo připravovat chtějí česko-německé, resp. mezinárodní setkání mládeže. Do lázeňského místa nedaleko Stuttgartu zavítají zástupci z Německa, Polska, Ruska/Běloruska a České republiky. Setkání proběhne v termínu 22. - 25. května 2019 v Bad Liebenzell nedaleko Stuttgartu.

  Přihlásit se můžete zde

Aktuality

Doporučujeme

Newsletter

Chcete-li dostávat novinky na e-mail, vyplňte přihlášku k odběru newsletteru.

YouTube   twitter

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Západočeská univerzita